Gernikako estatutua pdf files

Gernikako estatutua deitzen zaio behin betiko testua gernikan adostu zelako 1978ko abenduaren 29an. Compress, edit or modify the output file, if necessary. Pdf converter convert files to and from pdfs free online. Autonomia erkidegoak bere autonomiaestatutua gernikako estatutua, alegia. Click add files and select the files you want to include in your pdf. Autonomi estatutua, euskal herriko oinarrizko erakundearaua. Gernikalumoko hizkuntzaerabileraren kaleneurketa, 2016. Lege organiko honen arabera, euskal autonomia erkidegoa araba, gipuzkoa eta bizkaiko lurralde historikoek osatzen dute eta zabalik uzten du nafarroa bertan barne hartzeko aukera. Beste estatutua 1979koa da, gernikako estatutu izenarekin ezagutzen dena ere. How to merge pdfs and combine pdf files adobe acrobat dc. Statute of autonomy of the basque country of 1979 wikipedia.

Estatutu honek gerra garaian onartu zenez, euskal autogobernua ahalbideratu zuen zenbait arlotan, hala nola, euskal polizia ertzaintza, berezko dirua euskal pezeta eta euskal gudarosteak. Smallpdf pdf converter operates fully in the cloud. Hauteskundeetan garaile irten zirenean, estatutua onartu zuten, nahiz eta gerra zibilean egon. Click, drag, and drop to reorder files or press delete to remove any content you dont want. Lege hau ez zen konstituzioa baizik eta erreginak graziaz emandako zenbait eskubide. Eusko herriko autonomia estatutoaren lege organikoa pdf, 1. Euskadiko autogobernua eguneratzeko ponentzia ponencia. The tool will instantly upload and transform the file into a pdf. This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to. Dekretu honekin saiatu zen antzinako erregimenaren eta liberalismoaren arteko transitzioa egitea. Administrazio zuzenbidea atal berezia upvehu ikasmaterialak. The statute of autonomy of the basque country of 1979 widely known as the statute of. As of today we have 78,789,783 ebooks for you to download for free. Lehenengo neurria 1834ko errege estatutua egitea izan zen.

1609 1089 946 603 748 361 88 1264 1208 1400 1644 1266 922 922 797 983 1201 1483 412 1095 630 703 324 323 324 126 161 1191 54 693 1182 517